Hummingbird uppfyller säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) genom att Hummingbird använder sig av ett separat ”betalfönster” hos den certifierade betalväxeln som tillhandahålls av DIBS (www.dibs.se). Kundens kortnummer hanteras därmed bara i en säker och certifierad miljö.