Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information om vad som gäller för din specifika resa.

Du kan även hitta information om vaccinationer på t.ex. Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.sewww.vaccination.nu eller på www.vaccinationsguiden.se