Tips på bra länkar

Tips på bra länkar: Denna hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar har lagts in för att göra hemsidan så serviceinriktad som möjligt. Hemsidorna ägs och drivs av annan part än Hummingbird Lifestyle Travel.

Hummingbird Lifestyle Travel lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten till eller innehållet i dessa hemsidor. Att det finns en länk till en utomståendes hemsida innebär inte att Hummingbird Lifestyle Travel rekommenderar eller på något sätt svarar för någon produkt eller tjänst, som erbjuds på denna hemsida och inte heller att Hummingbird Lifestyle Travel ansvarar för information som förekommer på hemsidan.

Observera att de hemsidor som länkarna leder till kan ha en policy vad gäller personuppgifter, säkerhet och sekretess, som skiljer sig från vad som gäller för denna hemsida.

Våra tips på bra reserelaterade länkar:

UD´s reserekommendationer: http://www.regeringen.se/sb/d/3436

Google Maps: https://maps.google.com

Försäkringskassan (sjukförsäkringskort EU): http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/eukort

Turistbyråer i olika länder:  http://www.tourist-office.org

Väderinformation: http://www.worldweather.org/en/home.html

Resevaluta – http://www.forex.sehttp://www.x-change.sehttp://resevalutor.se

Svartlistade flygbolag: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm

Vaccinationer: http://www.1177.sehttp://www.vaccination.nuhttp://www.vaccinationsguiden.se

Vett och etikett: http://vett-och-etikett.com/vett-och-etikett.asp?tips=Utlandets-etikett

Spärr av kreditkort:  https://www.bank24.nu/sparra-kort

Svenska Resebyråföreningen: http://www.srf-org.se/