Effektiva flygsäkerhetsnormer i Europa har gjort att vi är bland de som har den bästa flygtrafiksäkerheten i världen.


För att ytterligare förbättra flygtrafiksäkerheten i Europa har Europeiska kommissionen – i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter – beslutat att förbjuda flygbolag som befinns vara osäkra att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum.


EU uppdaterar ständigt en lista över de flygbolag som förbjudits eller begränsats att bedriva verksamhet inom Europa.