Miljöarbete

Klimatkompensation ingår alltid hos Hummingbird Lifestyle Travel

Hummingbird bidrar aktivt till en bättre värld

Sedan 2017 är vår interna verksamhet helt klimatneutral och från januari 2019 ingår alltid klimatkompensation till 100% för alla våra kunders privatresor. Läs mer om vår klimatarbete här.

Vi har ett flerårigt engagemang och stöttar WWF genom att agera Vänföretag.

Vi stödjer internatskolan Kiotani utanför Nairobi i Kenya där vi har donerat grundplåten till en solcellsanläggning i skolans nya matsal. Det betyder att barnen får ljus efter mörkrets inbrott. De kan läsa läxor, spela spel och umgås, utan att behöva bära omkring fotogenlampor. Dessutom förser anläggningen köket och tvättstugan med varmt vatten. Det ger renare kläder och sängkläder och bättre hygien i köket! Du kan läsa mer om projektet här!

Via våra systerföretag stöttar vi även olika sociala projekt i Sydafrika.

Från början av 2019 klimatkompenserar vi 100% för alla våra kunders resor och det ingår alltid i våra offerter.

Som en av de första researrangörerna i Sverige har vi nu beslutat att klimatkompensera även alla våra kunders resor till 100%.
Alltså inte bara flygresan utan även boende, landtransporter och måltider som ingår i resan. Full klimatkompensering ingår nu i alla våra privatresor och går inte att välja bort.

 

Vår interna verksamhet är klimatneutral sedan januari 2017

Sedan januari 2017 är vår interna verksamhet klimatneutral och kommer givetvis att vara det även framåt.

Vi har, tillsammans med våra systerbolag, lagt ner ett stort engagemang för att bli klimatneutrala. Vi har till att börja med mätt hur mycket CO2 vår verksamhet är orsak till. Sedan har vi investerat i många projekt som gör att minst samma mängd CO2 absorberas eller inte släpps ut på grund av vår investering i så kallad klimatkompensering.

Hur har vi gjort?

Vi har listat allt i vårt bolag som bidrar till CO2 utsläpp. Allt från våra tjänsteresor med flyg, bil, tåg, buss, båt till all el på kontoret, uppvärmning, pappersförbrukning, toner mm. Det här har vi sedan låtit vår samarbetspartner i klimatfrågor, Southpole, räkna om till hur många kilo CO2 vi orsakat.

För att vara på den säkra sidan så har vi på denna uträkning lagt till ytterligare 10%. Därefter har vi valt att klimatkompensera i tre projekt som beskrivs här. De är noga certifierade vilket innebär att tack vare vår investering så minskas mängden CO2 med samma mängd som vi släpper ut. Certifieringen säkerställer bl. a att de här åtgärderna inte hade skett utan vår investering.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med att bidra aktivt till en bättre värld och veta mera om våra projekt är du välkommen att kontakta oss här:  Kontakt