Alla kunder har rätten att avboka sin resa.  Följande avbeställningsavgifter gäller enligt Hummingbird Lifestyle Travels resevillkor:

  • Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresa (60 dagar vid högsäsong): handpenningen, utställda ej återbetalningsbara flygbiljetter samt eventuella kostnader för ej avbokningsbara arrangemang se nedan *
  • Från 39 dagar fram till avresan (59 dagar vid högsäsong) förloras 100% av resans pris.

Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han/ hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han/ hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

OBS: Särskilda villkor kan gälla för vissa arrangemang. Detta meddelas i samband med bokning!

* Det tillkommer på ovanstående även flygbolagens eventuella avbokningskostnader för flygbiljetten som oftast ej är återbetalningsbar när den är utställd. Kryssningsrederiernas avbokningskostnader samt eventuella avbokningskostnader för speciella arrangemang såsom husbil, busssturer, sportevenemang, teaterbiljetter, hotellövernattningar med mera. Detta framgår av bokningsbekräftelsen.

 

Vi gör det både tryggt och enkelt för dig med vår avbeställningsförsäkring genom Gouda

I samband med att du köper en resa är det alltid bra att teckna en avbeställningsförsäkring så att du kan få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Goudas Avbeställningsförsäkring försäkrar dina reskostnader och gäller helt utan självrisk.

Du bestämmer beloppet du vill försäkra. Med Goudas Avbeställningsförsäkring kan du försäkra dina färdbiljetter, men även andra reskostnader som hotell, transfer, evenemang, en specifik aktivitet med mera. Har du redan en avbeställningsförsäkring som täcker en del av kostnaderna, kan du teckna Goudas Avbeställningsförsäkring för resterande del som du saknar försäkringsskydd för.

 

Grundtäckning (6 %)

Goudas Avbeställningsförsäkring täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

  • du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan p g a medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • du ligger i skilsmässa
  • Om resan har ett specifikt syfte som t ex fiska, spela golf eller annan specifik händelse kan t ex ett skadat finger ödelägga semesterplanerna.

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.

Fler händelser som omfattas av försäkringen finns i de fullständiga villkoren.

 

Delarrangemang i resan (+4 %)

Med tillägget delarrangemang i resan kan du försäkra en specifik förutbetald aktivitet/delarrangemang som du har planerat att delta i under din resa. Försäkringen gäller om du t.ex. drabbas av en öroninflammation efter att resan påbörjats som omöjliggör deltagande i den förutbetalda dykkursen. En avbeställningsförsäkring slutar normalt att gälla när du påbörjar din resa, men med detta tillägg till grundtäckningen försäkrar du även din aktivitet/ delarrangemang som ligger en tid in i din resa.

 

Premier

Med hjälp av nedanstående tabell kan du lätt räkna ut din premie.
Observera att den lägsta premie är 6 % av det belopp du vill försäkra. Om tillägg önskas adderas detta till grundtäckningen.

 

Grundtäckning 6 % av försäkrat belopp

För köp eller mer information kring avbeställningsförsäkringen, vänligen kontakta oss på Hummingbird Lifestyle Travel.
Se kontaktuppgifter överst till höger på sidan. Välkommen!

 

Reseförsäkringar för andra behov

Vi erbjuder även försäkringar genom Gouda för andra behov i samband med din resa. Kontakta oss för information och köp, även av dessa!