Avbeställningsförsäkring

Vi gör det både tryggt och enkelt för dig med vår avbeställningsförsäkring genom Gouda

I samband med att du köper en resa är det alltid bra att teckna en avbeställningsförsäkring så att du kan få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Goudas Avbeställningsförsäkring försäkrar dina reskostnader och gäller helt utan självrisk.

Du bestämmer beloppet du vill försäkra. Med Goudas Avbeställningsförsäkring kan du försäkra dina färdbiljetter, men även andra reskostnader som hotell, transfer, evenemang, en specifik aktivitet med mera. Har du redan en avbeställningsförsäkring som täcker en del av kostnaderna, kan du teckna Goudas Avbeställningsförsäkring för resterande del som du saknar försäkringsskydd för.

Grundtäckning (5 %)

Goudas Avbeställningsförsäkring täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

  • du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan p g a medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • du ligger i skilsmässa

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.

Fler händelser som omfattas av försäkringen finns i de fullständiga villkoren.

Tillägg:

 Resans syfte och delarrangemang i resan

Du har möjlighet att utöka försäkringsskyddet om ett sådant behov finns. Genom tillägg kan du utvidga ditt försäkringsskydd så att försäkringens täckning passar just dig. Tilläggen tecknas tillsammans med grundtäckningen.

Resans syfte (+1 %)

Om resan har ett specifikt syfte som t.ex. att fiska, spela golf eller bergsklättring, kan ett skadat finger innan utresa ödelägga semesterplanerna. Lika gäller om du bokat in en konsert, och konserten blir inställd innan avresan. Med tillägget resans syfte får du en avbeställningsförsäkring som täcker om du inte kan delta i resan som planerat.

Delarrangemang i resan (+4 %)

Med tillägget delarrangemang i resan kan du försäkra en specifik förutbetald aktivitet/delarrangemang som du har planerat att delta i under din resa. Försäkringen gäller om du t.ex. drabbas av en öroninflammation efter att resan påbörjats som omöjliggör deltagande i den förutbetalda dykkursen. En avbeställningsförsäkring slutar normalt att gälla när du påbörjar din resa, men med detta tillägg till grundtäckningen försäkrar du även din aktivitet/ delarrangemang som ligger en tid in i din resa.

Premier

Med hjälp av nedanstående tabell kan du lätt räkna ut din premie.
Observera att den lägsta premie är 5 % av det belopp du vill försäkra. Om tillägg önskas adderas detta till grundtäckningen.

Grundtäckning 5 % av försäkrat belopp

Grundtäckning + Resans syfte 6 % av försäkrat belopp

Grundtäckning + Resans syfte + Delarrangemang i resan 9 % av försäkrat belopp

För köp eller mer information kring avbeställningsförsäkringen, vänligen kontakta oss på Hummingbird Lifestyle Travel.
Se kontaktuppgifter överst till höger på sidan. Välkommen!

Ladda ner broschyren med fullständiga villkor

Reseförsäkringar för andra behov

Vi erbjuder även försäkringar genom Gouda för andra behov i samband med din resa. Kontakta oss för information och köp, även av dessa!